I de flesta företag är effektiv kommunikation och bra samarbete vitalt för dess framgång. Adapty AB är specialiserat på att utveckla den digitala arbetsplatsen. Vi är även specialiserade på att hjälpa företag implementera Googles samarbetsplattform och löpande effektivisera anställdas användande av Google Workspace.

Mer än....

5,000,000

företag använder
Google Workspace